Friday, 04/12/2020 - 17:35|
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2020)
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 130
Hôm qua : 196
Tháng 12 : 763
Năm 2020 : 67.167

KẾ HOẠCH THU - CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ HUYNH NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên: số 49/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 ban hành Quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 02/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Căn cứ Hướng dẫn liên sở số 1816/HDLS-STC-SGDĐT ngày 28/8/2020

hướng dẫn thực hiện mức thu học phí; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cấp học mầm non, cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, các văn bản khác có liên quan.

Căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 473/PGDĐT ngày 10/9/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021.

Căn cứ vào tờ trình số 95/TTr-MN ngày 16 tháng 9 năm 2020 của trường mầm non Tiên Hội về việc xin chủ trương thu các khoản đóng góp năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào Báo cáo quyết toán thu – chi những khoản thỏa thuận năm học 2019– 2020;

Căn cứ vào cuộc họp Ban đại diện CMHS năm học 2020-2021 ngày 25 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường mầm non Tiên Hội và nhu cầu cần thiết sử dụng đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị và các hoạt động cho trẻ trong thời gian nuôi dạy trẻ ở truờng Mầm non năm học 2020- 2021.

Trường Mầm non Tiên Hội phối hợp cùng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh dự toán các khoản thu - chi những khoản thoả thuận và thu hộ phụ huynh học sinh để nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ thay cho cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dạy trẻ, các điều kiện phục vụ học sinh tại trường mầm non của năm học 2020 – 2021 như sau :

Kế hoạch thu chi các khoản đóng góp NH 2020 - 2021.doc

Các biểu mẫu công khai.docx

Công khai các khoản đóng góp NH 2019 - 2020.xlsx

Công khai thực hiện dự toán qúy 1 năm 2020 biểu 3.xls

Công khai thực hiện dự toán qúy 2 năm 2020 biểu 3.xls

Công khai thực hiện dự toán qúy 3 năm 2020 biểu 3.xls

Quyết toán thu - chi NSNN qúy 1 năm 2020 biểu 4 (1).xls

Quyết toán thu - chi NSNN qúy 2 năm 2020 biểu 4.xls

Quyết toán thu - chi NSNN qúy 3 năm 2020 biểu 4.xls